01. Estandarizacion de La Cartilla Geomecanica GSI 2013 en La Mina Iscaycruz(21!02!2013)

October 18, 2017 | Author: Rodrigo Gonzales Castro | Category: Rock (Geology), Fault (Geology), Minerals, Mining, Geology |  Report this link


Description

Download 01. Estandarizacion de La Cartilla Geomecanica GSI 2013 en La Mina Iscaycruz(21!02!2013)

Comments